RETOURNEREN/HERROEPINGSRECHT

Het merendeel van de door De Betoverde Zolder vervaardigde en/of geleverde goederen betreft maatwerk en is niet geprefabriceerd, waaronder in ieder geval begrepen goederen die door De Betoverde Zolder vervaardigd uit hout en metaal. In deze bedoelt men alle artikelen die in de meubelmakerij van De Betoverde Zolder vervaardigd worden. Dit gaat om alle tafels, salontafels, kasten, tv-meubels en wandplanken op maat. Ook indien sprake is van een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte tussen De Betoverde Zolder en een consument, heeft de consument geen recht op ontbinding van de overeenkomst, omdat de producten worden vervaardigd en geleverd volgens de specificaties van de consument en/of worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument.

2. Indien de afnemer de overeenkomst wil beëindigingen zonder dat er sprake is van een tekortkoming en De Betoverde Zolder hiermee instemt, kan de overeenkomst met wederzijds goedvinden worden beëindigd. De Betoverde Zolder heeft in dat geval recht op vergoeding van schade, zowel geleden verlies als gederfde winst. De hoogte van de door de afnemer verschuldigde schadevergoeding wordt begroot en vastgesteld door De Betoverde Zolder.

3. Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering der overeenkomst voor De Betoverde Zolder niet mogelijk is als gevolg van overmacht, heeft De Betoverde Zolder het recht, zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Dat neemt niet weg dat partijen in dat geval over en weer voorstellen kunnen doen om de overeenkomst zodanig te wijzigen dat juiste en volledige nakoming wel mogelijk is.

4. Indien de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surséance van betaling aanvraagt, of indien beslag wordt gelegd op een deel van zijn vermogen, is De Betoverde Zolder gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Mocht je onverhoopt, ondanks onze strenge eisen, niet tevreden zijn over je bestelling of een deel hiervan, dan kun je binnen 14 dagen na ontvangst van je bestelling deze retourneren. De Betoverde Zolder gaat ervan uit dat een bestelling geleverd is op de dag na verzending.
Retourzendingen moeten vooraf via e-mail aan De Betoverde Zolder gemeld worden.
Voor het herroepen van je bestelling kun je gebruik maken van ons formulier voor retourzending. Zonder dit formulier bij je retour (in de doos) kunnen wij je retour niet in behandeling nemen en dus ook het aankoopbedrag niet aan je retourneren. Vergeet dit dus niet!!

Let op! De kosten die gemaakt worden voor het retourneren bij de bestelling zijn voor rekening van de koper/klant. Dit kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen.

Wil je een product ruilen omdat maat of kleur niet goed is, dan kan dat ook binnen 14 dagen. Ook hiervoor kun je gebruik maken van ons modelformulier Herroeping. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de koper/klant.

Je bestelling wordt niet geruild of retour genomen indien: 
•    je bestelling gebruikt en/of beschadigd is. Als er beschadigingen zijn, worden deze hersteld en de herstelkosten worden ingehouden op het te retourneren aankoopbedrag.
•    je bestelling op maat gemaakt is of voorzien van een persoonlijke boodschap of tekst 
•    je bestelling is gebruikt of bewerkt
•    je zelf geprobeerd hebt een gebrek te herstellen 
•    je de gebruiksinstructies niet hebt opgevolgd 

De koper/klant is verplicht de retourzending binnen 14 dagen na zijn/haar herroepingsmelding te versturen naar De Betoverde Zolder. De Betoverde Zolder retourneert het aankoopbedrag binnen 14 dagen ná ontvangst van de retourzending (indien het product in goede orde is).


 

© 2012 - 2024 De Betoverde Zolder | sitemap | rss