ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen
Op alle leveringen en diensten van De Betoverde Zolder zijn onderstaande verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Als je bij De Betoverde Zolder een bestelling plaatst, verklaar je je akkoord met de bepalingen in onze algemene voorwaarden.

2. Prijzen
Alle prijzen zoals vernoemd op de website zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3. Bestellen
Nadat je een bestelling hebt geplaatst, ontvang je een e-mail waarin je bestelling en de totale kosten, waaronder de verzendkosten, worden bevestigd.

4. Betaling en Verzending
Een bestelling zal worden verstuurd of worden afgehaald nadat de betaling door De Betoverde Zolder is ontvangen met inachtneming van onze levertermijn. Je kunt gebruik maken van de volgende betalingswijzen:
• direct online door middel van iDEAL
• door middel van een overschrijving via bank of giro
• bij afhalen kan er ook gepind worden in onze winkel
Betaalgegevens:
Rekeningnummer: NL04RABO0317631624
Ten name van: De Betoverde Zolder
Te Gorinchem
BIC: RABONL2U
De bezorgkosten voor de meubels bedragen € 75,00.
Uw bestelling wordt afgeleverd door 1 bezorger. Bij het bezorgen van een meubel vragen wij u dan ook de bezorger te helpen bij het uitladen en naar binnen brengen van dit meubel. Wij leveren alleen op de begane grond. De eettafels worden door ons op locatie gemonteerd (let op de bezorging op de begane grond. Wij tillen onze massieve tafels dus niet naar een 1e of andere verdieping. Indien de klant zelf de tafel naar een andere verdieping tilt, monteren wij daar het meubel). Overige meubels worden gemonteerd afgeleverd.
LET OP: als er geen hulp aanwezig is die kan helpen met het uitladen en naar binnen brengen van de meubels, dan zijn wij genoodzaakt de bestelling retour te nemen. U kan uw bestelling dan afhalen in onze vestiging in Sleeuwijk. Als u uw bestelling alsnog op een andere dag afgeleverd wilt hebben, moeten wij helaas nogmaals € 75,00 in rekening brengen.

5. Levering van de bestelling
Wij hanteren normaliter een levertermijn van ongeveer 8 tot 10 weken op meubels en handgemaakte producten. Dit is een indicatie! De bestelling kan wat eerder of later klaar zijn dan de genoemde levertermijn. De bestelling wordt na ontvangst van de betaling ter verzending aangeboden met inachtneming van onze levertermijn.

Zodra de bestelling is verzonden, ontvang je een e-mail waarin de verzending van je bestelling bevestigd wordt.
Mocht een door jou besteld artikel niet op voorraad zijn dan informeren wij je daar zo spoedig mogelijk over. Indien De Betoverde Zolder je bestelling binnen 30 dagen niet of maar gedeeltelijk kan uitvoeren (met uitzondering van de handgemaakte producten), heb je de mogelijk om je bestelling kosteloos te annuleren.

6. Retourneren en ruilen/Herroepingsrecht
Het merendeel van de door De Betoverde Zolder vervaardigde en/of geleverde goederen betreft maatwerk en is niet geprefabriceerd, waaronder in ieder geval begrepen goederen die door De Betoverde Zolder vervaardigd uit hout en metaal. In deze bedoelt men alle artikelen die in de meubelmakerij van De Betoverde Zolder vervaardigd worden. Dit gaat om alle tafels, salontafels, kasten, tv-meubels en wandplanken op maat. Ook indien sprake is van een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte tussen De Betoverde Zolder en een consument, heeft de consument geen recht op ontbinding van de overeenkomst, omdat de producten worden vervaardigd en geleverd volgens de specificaties van de consument en/of worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument.
2. Indien de afnemer de overeenkomst wil beëindigingen zonder dat er sprake is van een tekortkoming en De Betoverde Zolder hiermee instemt, kan de overeenkomst met wederzijds goedvinden worden beëindigd. De Betoverde Zolder heeft in dat geval recht op vergoeding van schade, zowel geleden verlies als gederfde winst. De hoogte van de door de afnemer verschuldigde schadevergoeding wordt begroot en vastgesteld door De Betoverde Zolder.
3. Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering der overeenkomst voor De Betoverde Zolder niet mogelijk is als gevolg van overmacht, heeft De Betoverde Zolder het recht, zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Dat neemt niet weg dat partijen in dat geval over en weer voorstellen kunnen doen om de overeenkomst zodanig te wijzigen dat juiste en volledige nakoming wel mogelijk is.
4. Indien de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surséance van betaling aanvraagt, of indien beslag wordt gelegd op een deel van zijn vermogen, is De Betoverde Zolder gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Mocht je onverhoopt, ondanks onze strenge eisen, niet tevreden zijn over je bestelling of een deel hiervan (van een niet op maat gemaakt product), dan kun je binnen 14 dagen na ontvangst van je bestelling deze retourneren. De Betoverde Zolder gaat ervan uit dat een bestelling geleverd is op de dag na verzending.
Retourzendingen moeten vooraf via e-mail aan De Betoverde Zolder gemeld worden. Voor het herroepen van je bestelling kun je gebruik maken van ons modelformulier Herroeping.
Let op! De kosten die gemaakt worden voor het retourneren van de bestelling zijn voor rekening van de koper/klant. Dit kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen.
Wil je een product ruilen omdat maat of kleur niet goed is, dan kan dat ook binnen 14 dagen. Ook hiervoor kun je gebruik maken van ons modelformulier Herroeping. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de koper/klant.
Je bestelling wordt niet geruild of retour genomen indien:
• je bestelling gebruikt en/of beschadigd is. Als er beschadigingen zijn, worden deze hersteld en de herstelkosten worden ingehouden op het te retourneren aankoopbedrag.
• je bestelling op maat gemaakt is of voorzien van een persoonlijke boodschap of tekst
• je bestelling is gebruikt of bewerkt
• je zelf geprobeerd hebt een gebrek te herstellen
• je de gebruiksinstructies niet hebt opgevolgd
De koper/klant is verplicht de retourzending binnen 14 dagen na zijn/haar herroepingsmelding te versturen naar De Betoverde Zolder. De Betoverde Zolder retourneert het aankoopbedrag binnen 14 dagen ná ontvangst van de retourzending (indien het product in goede orde is).

7. Aansprakelijkheid
De collectie van De Betoverde Zolder voldoet aan de zeer strenge eisen. De Betoverde Zolder kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door De Betoverde Zolder verkochte producten.
De Betoverde Zolder heeft deze website met de grootste zorg samengesteld. Echter, De Betoverde Zolder kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

De Betoverde Zolder is niet verantwoordelijk voor fouten op haar website waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet zal de prijs zo snel mogelijk worden aangepast.

8. Garanties
De Betoverde Zolder garandeert dat de producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die op het moment van levering kunnen worden gesteld. Klachten over materiaal- of productiefouten worden uiteraard in behandeling genomen.
U heeft een garantie van 12 maanden op producten mits alle gebruiks- en onderhoudsinstructies zijn opgevolgd en uitgevoerd.
In geval van maatwerk zijn minimale afwijkingen in afmetingen geoorloofd. De Betoverde Zolder is gerechtigd om voor wat betreft het houtwerk 2% af te wijken van de overeengekomen afmetingen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
De garantie geldt niet wanneer het product verkeerd wordt gebruikt.
De garantie geldt ook niet als een gebrek ontstaat door omstandigheden waar De Betoverde Zolder niets aan kan doen.
Een gelakt of geolied tafelblad zal door normaal gebruik kunnen slijten, dit is geen reden tot reclamatie.
Uitgesloten van garantie zijn krassen in de lak of scheuren of barsten in het hout zelf. Zelfs bij normaal gebruik kunnen bij een gelakt tafelblad krassen en breuken in de lakafwerking ontstaan. Deze beschadigingen aan randen en oppervlak zijn geen onderdeel van garantie, omdat zij inherent zijn aan een lakafwerking.

Op alle massief houten onderdelen geldt een beperkte garantie. Hout is een natuurproduct. Het door De Betoverde Zolder gebruikte hout is gezaagd en gedroogd met een vochtpercentage tussen circa 8% en 12%, waardoor het product geschikt is voor gebruik in een verwarmde ruimte. Hout neemt vocht op en laat vocht los, afhankelijk van de luchtvochtigheid in de omgeving. Hout zal nauwelijks ‘werken’ (waaronder o.m. wordt verstaan het uitzetten, krimpen, scheuren en/of kromtrekken daarvan) indien de luchtvochtigheid in de ruimte op een redelijk constant niveau blijft. De hoogte van de luchtvochtigheid is van belang voor de mate van het werken van de houten delen waaruit de geleverde zaak bestaat.
Een scheur in een massief houten product ontstaat door droogte in de ruimte waar hij staat. Hout is een natuurproduct. Als het te droog wordt in de ruimte dan wordt het hout ook droger en scheurt het. Als het weer vochtiger in de ruimte is dan trekt hout vocht aan en scheurt het niet. De relatieve luchtvochtigheid fluctueert sterk onder invloed van bijvoorbeeld weer, verwarming en isolatie. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de luchtvochtigheid in de ruimte waar de meubels staan constant rond 65% te houden, in ieder geval tussen 50 en 70%, bijvoorbeeld middels luchtbe- en -ontvochtigers.

9. Beëindigen/Weigeren
De Betoverde Zolder kan zonder opgaaf van reden een order beëindigen of weigeren. Je ontvangt dan een e-mail van De Betoverde Zolder waarin wordt vermeld dat de order niet in behandeling genomen wordt.

10. Privacyverklaring
De ingevulde persoonsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk door De Betoverde Zolder behandeld en alleen aan derden ter beschikking gesteld in verband met betalingstransacties en bezorging. Zie voor verdere uitleg onze Privacyverklaring die op onze site gepubliceerd is.

11. Vragen/klachten
Mocht je vragen of klachten hebben, stuur dan een e-mail met je klacht of vraag naar info@debetoverdezolder.nl. Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk een reactie.

12. Copyright
Op alle informatie van deze website berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie zonder voorafgaande toestemming van De Betoverde Zolder te kopiëren of te verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers van de site kunnen op geen enkele manier rechten ontlenen aan de geboden informatie.

13. Recht
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen De Betoverde Zolder en haar afnemers waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Voor verzending van je bestelling naar één adres in Nederland wordt een vast bedrag in rekening gebracht, ongeacht het aantal producten dat je besteld hebt. Afhankelijk van je bestelling wordt deze in een envelop of als pakket verzonden. De betaling dient volledig binnen 7 werkdagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling wordt verzonden. Gedurende deze 7 werkdagen reserveert De Betoverde Zolder je bestelling. Mocht je betaling na 7 werkdagen niet door De Betoverde Zolder ontvangen zijn, dan zal de bestelling geen doorgang vinden.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2012 - 2024 De Betoverde Zolder | sitemap | rss